Activiteiten

Op De Kleine Hoeve zijn vrijwel al onze activiteiten direct verbonden met het werk op de boerderij. Omdat we een gemengd bedrijf zijn, landbouw en veeteelt, hebben we een grote variatie aan werkzaamheden: van verzorgen van dieren en telen van groenten tot onderhoud van machines en gebouwen. Bovendien verkopen we onze producten in onze ‘winkel aan huis’. Kortom bedrijfsmatig gezien is de boerderij onze kernactiviteit.

We hebben ook enkele neven-acitiviteiten:

  • Naast de werkzaamheden op ons erf en de landerijen, helpen we 4 ochtenden per week kinderboerderij De Sik met de verzorging van hun dieren.
  • Ook verzorgen we op onze boerderij lesprogramma’s voor kinderen, zodat ze wat meer bekend raken met het werk en leven op een boerderij. Die lesprogramma’s geven wij bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking met de Brede School de Vlierenbroek, maar kunnen ook incidenteel gegeven worden.
  • Tenslotte krijgen we regelmatig groepjes mensen van bedrijven op bezoek, die in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) een dagje mee willen werken op onze boerderij. Afhankelijk van de wensen van het bedrijf en onze mogelijkheden maken we eventueel een programma op maat. Belangrijk uitgangspunt daarbij is wel dat de groepsactiviteit iets te maken heeft met het werk op een boerderij en onze dagelijkse werkzaamheden niet verstoort.

 Voor informatie over lesprogramma’s en groepsactiviteit MBO mail ons: info@dekleinehoeve.nl

Landbouw en veeteelt

Biologisch

Paardenhouderij

Geen paardenpension!!