In principe is iedereen medewerker van De Kleine Hoeve, maar er is onderscheid te maken naar het soort contract dat men heeft:

  • Zorgcontract voor mensen met een beperking, die wonen & werken op de boerderij of er alleen werken.
  • Arbeidscontract met mensen die beroepsmatig als begeleider de mensen met een beperking bij het werk of wonen begeleiden
  • Vrijwilligerscontract voor mensen, die zich aangetrokken voelen tot het werk op De Kleine Hoeve en in hun vrije tijd één of meer dagdelen meewerken.

Medewerker – zorgcontract
Voor mensen met een beperking zijn er twee mogelijkheden om mee te werken op De Kleine Hoeve:

  • Een combinatie van wonen & werken en belangrijke voorwaarde daarbij is dat men alleen kan wonen op de boerderij als men er ook fulltime werkt. Met andere woorden als men het werk beëindigt moet men ook de woning verlaten. Wonen & werken op De Kleine Hoeve is zoals vroeger de knecht en de meid bij de boer op de boerderij inwoonden.
  • Alleen werken op één of meerdere dagdelen per week.

Medewerker – arbeidscontract
Mensen die zich aangetrokken voelen tot het werk op een boerderij en daarbij mensen met een beperking willen begeleiden, kunnen zich bij ons uitleven. Ook moeten zij zich in onze manier van werken kunnen vinden.
Zoals op een boerderij de boer het land bebouwt en de boerin het huishouden doet, zo hebben wij respectievelijk begeleiders (m/v) bij het werk en begeleiders (m/v) bij het huishouden/wonen.

Medewerker – vrijwilligerscontract
Ook voor vrijwilligers geldt dat zij zich in de eerste plaats aangetrokken voelen tot het werk op een boerderij. Daarnaast moeten zij het prettig vinden of gaan vinden om in een bedrijf te werken waar mensen met een beperking wonen & werken.
In principe zijn er vele mogelijkheden om als vrijwilliger één of meerdere dagdelen per week mee te werken. Echter wij beschouwen vrijwilligerswerk niet als vrijblijvend en willen na een proefperiode de ‘vrijwilligers-relatie’ met De Kleine Hoeve in een contract vastleggen.  

Voor vacatures klik hier en voor een kennismaking klik hier.