“Zo zijn onze manieren”

In onze manier van werken is het ons uitgangspunt, dat we de individuele inbreng van elke medewerker met een beperking even belangrijk vinden. Elke medewerker werkt naar zijn mogelijkheden en het gaat ons niet zo zeer om de hoeveelheid werk, maar om de inzet waarmee een bijdrage geleverd wordt. Als we het in ‘zorgtaal’ zouden moeten beschrijven dan is wat wij werken noemen in een zorginstelling ‘dagbesteding’. De mensen die op de boerderij wonen & werken vormen, wat hun mogelijkheden, betreft een gemengde groep: zowel ‘lichamelijke beperking’, als ‘licht verstandelijk gehandicapt’, maar ook ‘meervoudig gehandicapt’.

Het belangrijkste is dat men voldoende affiniteit heeft met het werk op de boerderij, want elke medewerker draait mee met de voor hem/haar geschikte activiteiten. Consequentie daarvan is dat we geen activiteiten gaan bedenken, die weinig of geen raakvlak met de boerderij hebben. Als we dat zouden doen zou die activiteit er alleen op gericht zijn om mensen ‘bezig te houden’. Ons uitgangspunt is dat ons bedrijf een maatschappelijk functie vervult door de landgoederenzone te beheren, zoals dat in onze doelstelling tot uitdrukking komt:

  • Het beheren en in stand houden van het agrarisch gedeelte van het landgoed met behulp van een biologisch landbouwbedrijf.
  • Het werk op de boerderij zodanig organiseren, zodat mensen met een beperking mee kunnen werken.
  • Het werk op de boerderij moet profijt hebben voor de omringende wijk. Dat profijt vertaald zich o.a. in gezonde biologische producten, behoud van een uniek agrarisch gebied midden in een woonwijk, educatie o.a. voor basisscholen, een zinvolle werkplek voor mensen met een beperking, werkgelegenheid voor begeleiders, enz.

Binnen deze doelstelling leveren mensen met een beperking een zinvolle bijdrage op De Kleine Hoeve en is ‘zorg verlenen/begeleiden’ geen doel op zich. Begeleiden is een ondersteunende activiteit voor mensen met een beperking om op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan het werk op de boerderij.